Skip to main content

Samen voor gezondheid in Gooi en Vechtstreek en Flevoland

De Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland werken sinds eind 2019 intensief samen. Dat levert meteen resultaat op bij de bestrijding van het coronavirus. Via deze site blijft u op de hoogte van de vorm van deze samenwerkingen.

De GGD’en in Flevoland en Gooi en Vechtstreek zijn en blijven het adres voor alles wat met de gezondheid van onze inwoners te maken heeft, ook in deze bijzondere tijden. Met vragen over corona wendt u zich dus tot de GGD in uw verzorgingsgebied.

25 veiligheidsregio’s werken samen

De 25 veiligheidsregio’s werken tijdens deze crisis intensief samen om op landelijk niveau beleid en informatievoorziening af te stemmen. Namens onze twee samenwerkende veiligheidsregio’s nemen burgemeesters Franc Weerwind (Almere) en Pieter Broertjes (Hilversum) deel aan dit veiligheidsregioverband. Pieter Broertjes vertelt over zijn werkzaamheden als voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Franc Weerwind over zijn voorzitterschap van Veiligheidsregio Flevoland.

Regionale Teams

De veiligheidsdirectie ondersteunt en adviseert het bestuur van de veiligheidsregio’s, legt een van de twee voorzitters, brandweercommandant John van der Zwan uit.

In elke regio zijn het Regionaal BeleidsTeam (RBT) en een Regionaal Operationeel Team (ROT) verantwoordelijk voor het vertalen van het landelijke beleid naar beleid voor het verzorgingsgebied van de veiligheidsregio. In ons geval werken de ROT-en van Gooi en Vechtstreek en Flevoland samen. Hoe? Dat legt ROT-voorzitter Joop Huizing uit.

Alle communicatie wordt vanuit het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie (RAC) uitgedacht en afgestemd. Coördinator Miranda de Waal ziet, samen met de andere hoofden van de ‘taakorganisatie crisiscommunicatie’ (HTO-C), toe op de werkzaamheden in dit actiecentrum en legt uit hoe dit gaat.

GRIP4-situatie

De coronacrisis is wat in vaktermen heet een GRIP4-situatie. GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure. Een GRIP4-situatie maakt dat de voorzitter van een veiligheidsregio het mandaat krijgt om beleid te voeren zonder tussenkomst van lokale burgemeesters of gemeenteraden.

Belangrijke taak voor de GHOR

De afkorting GHOR staat voor ‘geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio’. Zowel Flevoland als Gooi en Vechtstreek heeft een GHOR. Wat is de taak van deze organisatie in een crisis als deze? René Stumpel legt uit hoe de geneeskundige hulp in Gooi en Vechtstreek verloopt en Cees Verdam belicht de situatie in Flevoland.

Interviews in de crisisorganisatie

Coronanieuws van de veiligheidsregio’s

Over Flevoland Gesproken (28 maart 2020)

Franc Weerwind burgemeester van Almere en voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland over de aanpak van de coronacrisis.

Burgemeester Pieter Broertjes over de stand van zaken (21 mei 2020)

Burgemeester en bewoners over de versoepeling van de maatregelen en de 1,5 meter samenleving.