SKAO-Certificaten Duurzaamheid – De Prestatieladder

Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zijn SKAO-gecertificeerd.  Wij geven in het programma Duurzaamheid gezamenlijk handen en voeten aan de reductie van CO-2 in onze organisaties en verminderen daarmee de afdruk van onze footprints op onze aarde.

SKAO-Certificaat Duurzaamheid  – Veiligheidsregio Flevoland

Bekijk hiernaast het SKAO-Certificaat Duurzaamheid van Veiligheidsregio Flevoland.

SKAO-Certificaat Duurzaamheid – Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Bekijk hiernaast het SKAO-Certificaat Duurzaamheid van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is gekozen als methode om deze CO2-reductie te realiseren. Naast de ‘technische’ maatregelen hebben medewerkers ook een belangrijke rol in het realiseren van dit doel. Hierbij hebben we het dan over menselijk gedrag en het veranderen van dit gedrag. We kijken dan vooral naar ons eigen gedrag op het gebied van energieverbruik en vervuiling. De CO2-prestatieladder vereist dat je permanent bezig blijft met het bedenken van nieuwe maatregelen.

VRFGV heeft bij de start van het traject van de CO2-prestatieladder letterlijk het ‘laddertje’ overgenomen van Veiligheidsregio IJsselland die als eerste veiligheidsregio zich certificeerde middels de CO2-prestatieladder.

Wil je meer weten over de CO2-prestatieladder? Klik dan op het logo hiernaast…