Skip to main content
Wie zijn wij

Bevolkingszorg Flevoland Gooi en Vechtstreek

Bevolkingszorg houdt zich in tijden van crisis bezig met crisiscommunicatie, acute bevolkingszorg en herstelzorg.

Bevolkingszorg Flevoland & Gooi en Vechtstreek doet dat voor alle twaalf gemeenten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek, namens twee veiligheidsregio’s: Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De organisatie bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten uit het gehele verzorgingsgebied en een coördinerend team Bevolkingszorg. Daarnaast worden functionarissen ingeschakeld tijdens een ramp of crisis.

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij rampen en crises. Een ramp of crisis doet zich nu eenmaal in een gemeente voor en van gemeenten wordt dan ook het nodige verwacht op het gebied van bevolkingszorg. Bij een crisis of ramp worden de brandweer, geneeskundige hulpdiensten en politie meteen ingeschakeld om levens te redden en/of om schade te beperken of te voorkomen. Maar ook gemeenten zijn vanaf het eerste moment betrokken bij een ramp of crisis om bijvoorbeeld de bevolking te informeren en – als het nodig is – voor opvang te voorzien.

Voorbereidende taken

De voorbereidende taken worden opgepakt vanuit drie vakgroepen: op het gebied van crisiscommunicatie, acute bevolkingszorg en herstelzorg, informatie en ondersteuning. Deze drie vakgroepen zijn vooral inhoudelijk gericht:

 1. Het ontwikkelen van draaiboeken op het vakgebied
 2. Het opleiden, trainen en oefenen van functionarissen
 3. Het evalueren van activiteiten en inzetten tijdens een crisis
 4. Het adviseren van gemeenten

13

gemeenten

70

functionarissen

Kernteam Bevolkingszorg

Het kernteam Bevolkingszorg richt zich vooral op overkoepelende werkzaamheden en ondersteuning van gemeenten bij de voorbereiding op hun taken in de Bevolkingszorg. Dat gebeurt door:

 1. Het coördineren van een gezamenlijke aanpak binnen de gemeentelijke crisisorganisatie.
 2. Het werven en ondersteunen van piketmedewerkers en vakgroepen.
 3. Het organiseren en evalueren van opleidingen en oefeningen voor het (inter)regionale team Bevolkingszorg om zo de vakbekwaamheid te garanderen.
 4. Het bijhouden van bereikbaarheidsgegevens, opstellen van roosters, het beheren en centraliseren van plannen en andere documenten.
 5. Bevolkingszorg vertegenwoordigen als expert in de multi-expertisegroepen op diverse thema’s.
 6. Het volgen en bijdragen aan ontwikkelingen aan het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg.

Het kernteam bestaat uit medewerkers die één dag of meerdere dagen gedetacheerd zijn vanuit gemeenten of zijn in dienst bij Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek , in de ‘kolom’ Bevolkingszorg. Bij een crisis of ramp komen brandweer, geneeskundige hulpdienst, politie en gemeente direct in actie om mensen (en dieren) te helpen en schade te voorkomen of te beperken. Vanuit de gemeenten komt het (inter)regionale team Bevolkingszorg in beeld.

Taken

Tijdens een ramp of crisis wordt het volgende van Bevolkingszorg verwacht:

 1. De bevolking moet worden geïnformeerd en voorgelicht.
 2. Acute bevolkingszorg. Een pakket van taken die de gemeente naast de spoedeisende zorg ter plaatse meteen moet leveren, zoals opvang en verzorging en het informeren van verwanten.
 3. Taken die erop gericht zijn om na de eerste hectische fase van een ramp of crisis zorg te verlenen om de samenleving weer te laten terugkeren naar de ‘normale’ situatie.

De voorbereiding van deze taken wordt uitgevoerd door de vakgroepen.

Cijfers

Momenteel hebben 70 mannen en vrouwen een piket- en/of vrije instroomfunctie. De crisisfunctionarissen werken bij de gemeenten en bij Bevolkingszorg.

Contactgegevens

We zijn bereikbaar via:

 • E-mail: bevolkingszorg@bfgv.nl
 • Bezoekadres Flevoland: De Doelen 10-01, Lelystad
 • Bezoekadres Gooi en Vechtstreek: Prins Bernhardstraat 7a, Hilversum
 • Postadres: Postbus 57, 1200 AB Lelystad

Bevolkingszorg Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Wat is Bevolkingszorg?

Een promotiefilm over Bevolkingszorg

.