Skip to main content
Wie zijn wij

Brandweer Gooi en Vechtstreek

Brandweer Gooi en Vechtstreek maakt onderdeel uit van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek waarin wij samenwerken met de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Ghor), de politie, het Openbaar ministerie en gemeenten.

Bij Brandweer Gooi en Vechtstreek werken -als vrijwilliger en als beroeps- ongeveer vijfhonderd mensen. Brandweer Gooi en Vechtstreek omvat elf brandweerposten in zes gemeenten: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen (twee kazernes), Laren en Wijdemeren.

Bestuur Brandweer Gooi en Vechtstreek

Brandweer Gooi en Vechtstreek is een onderdeel van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek kent een Algemeen Bestuur. In dit bestuur hebben de burgemeesters van de zes gemeenten in Gooi en Vechtstreek zitting. De voorzitter van het Algemeen Bestuur is de burgemeester van de gemeente Hilversum.

De directie van Brandweer Gooi en Vechtstreek wordt gevormd door commandant John van der Zwan, directeur Bedrijfsvoering Dick van Baarle en directeur Brandweerzorg Joep Rozendal.

13

brandweerkazernes

19

tankautospuiten

497

medewerkers

2.132

incidenten

Publieke organisatie

Brandweer Gooi en Vechtstreek is een zelfstandige publieke organisatie zonder winstoogmerk. De taken van de brandweer staan beschreven in de Wet veiligheidsregio’s.

Taken

Bij Brandweer Gooi en Vechtstreek werken ongeveer vijfhonderd mensen, waarvan ongeveer driehonderd als vrijwilliger. Brandweer Gooi en Vechtstreek levert proactieve zorg, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Deze taken dragen bij aan snelle en adequate hulpverlening, het vergroten van het veiligheidsbewustzijn, het bevorderen van de naleving van wet- en regelgeving en samenwerking en uitwisseling van expertise bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Dit doen we door:

  1. Paraat te zijn;
  2. Voorbereid te zijn;
  3. Advies en communicatie te verlenen over brandveiligheid;
  4. De naleving te bevorderen van regelgeving;
  5. Multidisciplinair samen te werken en expertise te ontwikkelen.

Meer weten?

Ga naar brandweer.nl/gooienvechtstreek. Volg ons op social media:

Contactgegevens

Voor contactgegevens van Brandweer Gooi en Vechtstreek verwijzen wij u naar de website van Brandweer Gooi en Vechtstreek