Skip to main content
Wie zijn wij

Veiligheidsregio Flevoland

In Veiligheidsregio Flevoland werken de zes gemeenten in Flevoland (Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde) samen met Brandweer Flevoland, politie en de geneeskundige zorg (GHOR Flevoland). Daarnaast wordt samengewerkt met een groot aantal andere partners.

De gemeenten in Flevoland, de Veiligheidsregio Flevoland en de politie in Flevoland streven naar een veilig leef- en werkgebied, onder meer door fysieke risico’s te beperken en adequaat te handelen bij incidenten, rampen en crises. De Veiligheidsregio Flevoland fungeert hierbij als een netwerkorganisatie en kennisplatform.

418.646

inwoners (mei 2019)

6

gemeenten

10

GRIP-situaties

5

brandonderzoeken

Bestuur

Veiligheidsregio Flevoland kent een Algemeen Bestuur, waarin de burgemeesters van de zes gemeenten in Flevoland zitting hebben. Voorzitter is de burgemeester van de gemeente Almere.

Onder Veiligheidsregio Flevoland vallen de volgende onderdelen:

  1. Veiligheidsbestuur, is belast met de crisisbestrijding in Flevoland, onder leiding van het bestuur van Veiligheidsregio Flevoland.
  2. Veiligheidsdirectie, ondersteunt en adviseert het bestuur en is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de gemeenschappelijke meldkamer en het veiligheidsbureau
  3. Veiligheidsbureau, hier werken alle betrokken partijen samen. Deze medewerkers zijn en blijven in dienst van hun eigen organisatie.

Meer weten?

Ga naar onze publiekswebsite.

Contactgegevens

Tijdens kantoortijden zijn we bereikbaar via: