Skip to main content
Wat doen wij

Programma Drieslag

Strategisch Programma Drieslag: Samen kwalitatief sterker

In de afgelopen jaren is met het Strategisch Programma Drieslag invulling gegeven aan de interregionale samenwerking tussen de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht.

Gezamenlijk is er toegewerkt naar de harmonisatie van Interregionale Meldkamerprocessen, een Interregionale Procedure Crisisbestrijding, een Interregionaal Opleidings- Trainings- en Oefenbeleid en een businesscase voor een gezamenlijk basisoefen- en trainingscentrum brandweer. Twee van de drie projecten binnen het programma Drieslag zijn afgerond.

Het programma is per 1 april 2021 beëindigd. Komende periode wordt projectmatig verder gewerkt aan een verkenning voor de aansluiting van een of meerdere aanvullende overheidspartijen voor de realisatie van een gezamenlijk basisoefen- en trainingscentrum brandweer.

Wil je meer weten over de resultaten? Bekijk hier de infographic met resultaten.

Heeft u vragen? Stuurt u ons dan een e-mail.