Skip to main content
Wie zijn wij

Brandweer Flevoland

brandweerauto's flevoland

Brandweer Flevoland is de professionele partner in het voorkomen en bestrijden van brand, ongevallen en crises en draagt zo bij aan een veilige leefomgeving. Brandweer Flevoland heeft vijftien posten in Flevoland. Deze posten zijn verspreid over de zes gemeenten in Flevoland: Almere (3), Dronten (3), Lelystad (1), Noordoostpolder (6), Urk (1), Zeewolde (1).

Bestuur

Brandweer Flevoland maakt onderdeel uit van Veiligheidsregio Flevoland. Veiligheidsregio Flevoland kent een Algemeen Bestuur waarin de burgemeesters van de zes gemeenten in Flevoland zitting hebben. Voorzitter is de burgemeester van de gemeente Almere.

De directie van Brandweer Flevoland wordt gevormd door commandant John van der Zwan en directeur Brandweerzorg Joep Rozendal.

15

brandweerkazernes

21

tankautospuiten

580

medewerkers

3.183

incidenten (2018)

Publieke organisatie

Brandweer Flevoland is een zelfstandige publieke organisatie zonder winstoogmerk. De zes Flevolandse gemeenten zijn met elkaar een zogenaamde gemeenschappelijk regeling aangegaan, een overeenkomst waarin de belangrijkste taken en werkzaamheden van de brandweer staan beschreven. Deze taken staan beschreven in de Wet veiligheidsregio’s.

Taken

Bij Brandweer Flevoland werken circa 560 mensen, waarvan rond de 380 vrijwilligers. Brandweer Flevoland levert proactieve zorg, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Deze taken dragen bij aan snelle en adequate hulpverlening, het vergroten van het veiligheidsbewustzijn, het bevorderen van de naleving van wet- en regelgeving en samenwerking en uitwisseling van expertise bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Dit doen we door:
  1. Paraat te zijn;
  2. Voorbereid te zijn;
  3. Advies en communicatie te verlenen over brandveiligheid;
  4. De naleving te bevorderen van regelgeving;
  5. Multidisciplinair samen te werken en expertise te ontwikkelen.

Meer weten?

Ga naar de website van Brandweer Flevoland. Over brandveilig leven vind je meer informatie op de website Brandveilig Flevoland. Volg ons op social media:

Contactgegevens

Voor contactgegevens van Brandweer Flevoland verwijzen wij u naar de website van Brandweer Flevoland