Skip to main content

Mediatheek

De samenwerking in woord en beeld

Veiligheidsregio Flevoland & Gooi en Vechtstreek | Tekenmoment

Met het plaatsen van handtekeningen onder een samenwerkingsovereenkomst, hebben de Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland en de beide GGD’en van deze regio’s 4 december 2019 hun samenwerking officieel bekrachtigd.

Zó zien wij de samenwerking

Medewerkers en bestuurders – onder wie burgemeester Ina Adema van Lelystad – over nut en noodzaak van de samenwerking.

Hier doen we het voor

Medewerkers van de betrokken organisaties vertellen over hoe de samenwerking hun werk verandert.

Hoe zorgt samenwerking voor betere zorg en hulpverlening?

Medewerkers en bestuurders – onder wie wethouder Irene Korting van Dronten – bespreken de gevolgen van de samenwerking voor bevolkingszorg en crisishulpverlening.

Een rol voor gemeenteraden

Gemeenteraden konden in 2019 meedenken over de inhoud van de overeenkomst. Impressie en raadsinformatieavond in Hilversum.