Skip to main content

 

De Veiligheidsregio’s Flevoland & Gooi en Vechtstreek hebben te maken met meerdere
risico´s op het gebied van fysieke veiligheid. Gekeken naar de risico’s zijn er zowel
overeenkomsten als verschillen tussen de beide veiligheidsregio’s. Het Regionaal Risicoprofiel
2020 omvat een overzicht van risicovolle situaties die tot een ramp of crisis kunnen leiden, met
daarin de mogelijke gevolgen verwerkt. Op basis van de huidige inzichten geeft het de
verwachte risico’s voor de komende jaren weer.

Documenten: