Skip to main content

Veiligheidsregio’s Flevoland & Gooi en Vechtstreek werken er hard aan om deze website zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Ook voor mensen met een functionele beperking: blind, slechthorend, motorisch beperkt, laaggeletterd of woordblind. Om dit te bereiken worden de toegankelijkheidseisen WCAG 2.1 op niveau AA gevolgd. De huidige website voldoet op een aantal punten nog niet aan alle toegankelijkheidseisen volgens de WCAG 2.1.

De toegankelijkheidsverklaring van samen.vrgv.nl is opgenomen in het centrale register van toegankelijkheidsverklaringen. In deze verklaring lees je in welke mate onze website reeds voldoet en welke maatregelen getroffen zullen worden.

Vragen

Heeft u vragen over de toegankelijkheid van deze website of ervaart u toegankelijkheidsproblemen op deze website, stuur ons dan een bericht. U kunt uw e-mail sturen naar Toegankelijkheid@brandweergooivecht.nl.

Toegankelijkheidslabel
Het toegankelijkheidslabel van Samenwerkende Veiligheidsregio's Gooi & Vechtstreek en Flevoland. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.