Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek gaat serieus met uw privacy om. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door ons uw persoonsgegevens te verstrekken. We gebruiken uw persoonsgegevens op eerlijke, wettelijke en transparante wijze. We hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u desondanks vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via: avg@vrgooienvechtstreek.nl.

We hebben ons privacybeleid bijgewerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

In het bijgewerkte privacybeleid staan onze handelswijzen wat betreft de verwerking van persoonsgegevens en informatie over hoe u uw recht tot bijwerken, toegang, beheer, export en verwijdering van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Het privacybeleid kunt u opvragen via: avg@vrgooienvechtstreek.nl.

Voor meer details over hoe wij omgaan met persoonlijke informatie, verwijzen wij u door naar de privacyverklaring van brandweer.nl.

Geanonimiseerde gegevens die over het bezoeken van de site verzameld worden, worden alleen gedeeld met de partijen die deel uitmaken van de samenwerking. De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek blijft eigenaar van de gegevens.