Skip to main content

Alle samenwerkende organisaties

Bevolkingszorg Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Bevolkingszorg houdt zich in tijden van crisis bezig met crisiscommunicatie, acute bevolkingszorg en herstelzorg. Bevolkingszorg Flevoland & Gooi en Vechtstreek doet dat voor alle twaalf gemeenten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek, namens twee veiligheidsregio’s: Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De organisatie bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten uit het gehele verzorgingsgebied en een coördinerend team Bevolkingszorg. Daarnaast worden functionarissen ingeschakeld tijdens een ramp of crisis.

Brandweer Flevoland

Brandweer Flevoland is de professionele partner in het voorkomen en bestrijden van brand, ongevallen en crises en draagt zo bij aan een veilige leefomgeving. Brandweer Flevoland levert proactieve zorg, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Deze taken dragen bij aan snelle en adequate hulpverlening, het vergroten van het veiligheidsbewustzijn, het bevorderen van de naleving van wet- en regelgeving en samenwerking en uitwisseling van expertise bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Brandweer Gooi en Vechtstreek

Brandweer Gooi en Vechtstreek maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Er vindt samenwerking plaats met de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (door de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, GHOR), politie, het Openbaar Ministerie en alle gemeenten in de regio. Bij Brandweer Gooi en Vechtstreek werken – als vrijwilliger en als beroepskrachten – ruim vijfhonderd mannen en vrouwen. Brandweer Gooi en Vechtstreek telt elf brandweerposten in de zes gemeenten in de regio.

GGD Flevoland

GGD Flevoland verricht wettelijke taken op het gebied van de publieke gezondheid in opdracht van alle zes gemeenten in Flevoland. De uitvoering van het wettelijk takenpakket door de GGD is essentieel voor het preventieve gezondheidsbeleid, de jeugdgezondheidszorg en de algemene zorg voor publieke gezondheid voor de inwoners in Flevoland.

GGD Gooi en Vechtstreek

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Gooi en Vechtstreek verricht wettelijke taken op het gebied van de publieke gezondheid voor de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren. De GGD draagt zo bij aan een gezonde en veilige leefomgeving voor alle inwoners.

GHOR Flevoland Gooi en Vechtstreek

De geneeskundige hulpverleningsorganisaties in de regio (GHOR) Flevoland/Gooi en Vechtstreek werken vanaf 1 januari 2020 samen in een team. Dat bestaat uit 15 medewerkers, die dagelijks bezig zijn met de voorbereidingen op en het voorkomen van grootschalige incidenten en crises. De medewerkers adviseren alle twaalf gemeenten in Flevoland en in Gooi en Vechtstreek bij het verstrekken van vergunningen met als doel om grootschalige incidenten (bijvoorbeeld bij evenementen) te voorkomen.

Veiligheidsbureau

De Veiligheidsbureaus van Flevoland en Gooi en Vechtstreek gaan per april 2020 samen. De regio’s bundelen de krachten en willen samen op een goed kwalitatief niveau invulling geven aan (de voorbereidende werkzaamheden op) crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Veiligheidsregio Flevoland

Veiligheidsregio Flevoland is een samenwerkingsverband van alle gemeenten in Flevoland (Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde), politie, Brandweer Flevoland en de geneeskundige zorg (GHOR Flevoland). Daarnaast wordt samengewerkt met een groot aantal andere partners.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

In de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt samengewerkt door de zes gemeenten in de Gooi en Vechtstreek (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren), de Brandweer Gooi en Vechtstreek, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), politie en het Openbaar Ministerie.