Skip to main content
Over de samenwerking

Een veilige omgeving en gezonde inwoners in alle twaalf gemeenten in Gooi en Vechtstreek en Flevoland; dat is het doel van de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s.

Samen sterker, in én buiten crisistijd

Nederland telt 25 veiligheidsregio’s. Die bestaan allemaal uit een brandweerorganisatie, een geneeskundige hulporganisatie in de regio (GHOR), een veiligheidsbureau en bij de meeste veiligheidsregio’s ook de gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD).

Deze organisaties hebben allemaal hun eigen dagelijkse verantwoordelijkheden. Maar bij een calamiteit of ramp binnen het verzorgingsgebied worden ze actief als samenwerkingsverband. De medewerkers van de betrokken organisaties vormen dan een geoliede machine om de veiligheid en de volksgezondheid zo goed mogelijk te beschermen. Uiteraard werkt de veiligheidsregio daarbij intensief samen met de landelijke politie. Buiten crisistijd werken alle organisaties ook regelmatig samen, bijvoorbeeld in planvorming, door kennis en ervaringen te delen en samen te trainen op crisissituaties.

Minder kwetsbaar, hogere kwaliteit, minder meerkosten

De veiligheidsregio’s werken in hun verzorgingsgebieden Gooi en Vechtstreek en Flevoland (inclusief de Noordoostpolder) sinds een aantal jaar steeds intensiever samen aan de veiligheid en de gezondheid van de inwoners. Zo verkleinen ze hun organisatorische en financiële kwetsbaarheid. Zeker in een wereld vol nieuwe risico’s voor de veiligheid en de volksgezondheid. Ze verbeteren ook de kwaliteit van hun dienstverlening: bijvoorbeeld omdat medewerkers kennis en ervaringen uitwisselen over regionale grenzen heen, of omdat ze in tijden van crises makkelijker kunnen bijspringen. Tenslotte zorgen ze er door slimmere inzet van mensen en middelen voor dat de kosten minder snel stijgen. Bijvoorbeeld omdat afdelingen samengaan of omdat ze materieel gezamenlijk inkopen.

oefening van inzet van meerdere hulpdiensten

Samenwerkingsovereenkomst

Alle juridische, financiële en organisatorische afspraken over de samenwerking zijn per eind 2019 vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK). De komende jaren geldt voor de GGD-organisaties nog een aparte status, ook al zijn ze onderdeel van de veiligheidsregio. Dat komt doordat de huidige Wet op de veiligheidsregio’s zulke samenwerking niet toestaat. Maar die wet wordt herzien. Zelfs fusies tussen veiligheidsregio’s worden dan mogelijk.

Dichtbij de burger

Bij alle samenwerkingsverbanden staat voorop dat veiligheid en zorg zo dicht mogelijk bij de inwoners moeten blijven: via een breed netwerk van brandweer- en GGD-posten bijvoorbeeld.

In de praktijk

Sommige afdelingen werken al intensief samen, bij andere delen van de betrokken organisaties wordt die samenwerking de komende tijd vormgegeven. In een serie korte videoclips vertellen medewerkers, raadsleden en bestuurders hoe zij de samenwerking ervaren.

Duurzaamheid en klimaat

Duurzaamheid en klimaat zijn hoog geprioriteerd in de Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Wij geven daar in het programma Duurzaamheid en klimaat gezamenlijk handen en voeten aan. Zo wordt er gewerkt aan het tegengaan van klimaatverandering, onnodige verspilling en hebben wij oog voor de footprint die wij als organisatie op onze aarde achterlaten.

Wat wij zoal doen? Lees hier meer over op onze pagina over Duurzaamheid, Klimaat en de CO2-Prestatieladder.