Skip to main content
Wie zijn wij

GGD Gooi en Vechtstreek

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Gooi en Vechtstreek verricht wettelijke taken op het gebied van de publieke gezondheid voor de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren.

De GGD draagt zo bij aan een gezonde en veilige leefomgeving voor alle inwoners. Het werk van de GGD Gooi en Vechtstreek is erop gericht inwoners te stimuleren zo gezond mogelijk te zijn en te blijven. Bijvoorbeeld door het terugdringen van overmatig alcoholgebruik bij zowel jongeren als volwassenen, het tegengaan van obesitas door het stimuleren van een gezond voedingspatroon, het stimuleren van een ‘rookvrije generatie’ en van voldoende beweging door de inwoners.

Onderdeel Regio Gooi en Vechtstreek

De GGD maakt onderdeel uit van Regio Gooi en Vechtstreek. Regio Gooi en Vechtstreek is het samenwerkingsverband van gemeenten in Gooi en Vechtstreek voor de organisatie van afvalinzameling, de GGD, gezamenlijke inkoop van zorg, maar ook Veilig Thuis Jeugd en Gezin, het Zorg- en Veiligheidshuis en het regionaal ambulancevervoer.

12

voertuigen

10

ambulances

96

medewerkers (oktober 2019)

3

ambulanceposten

Taken

GGD Gooi en Vechtstreek is een actieve organisatie binnen de openbare gezondheidszorg, die:

  1. Reageert op (aan gezondheid gerelateerde) ontwikkelingen in de omgeving.
  2. Oog heeft voor haar klanten.
  3. Haar aanbod onderbouwt, legitimeert en afstemt op de vraag.
  4. Een goed netwerk binnen het veld ontwikkelt, gericht op samenwerking en afstemming.

Meer weten?

Ga naar de website van de GGD Gooi en Vechtstreek.

Contactgegevens

Tijdens kantoortijden zijn we bereikbaar via:

  • Telefoon: 035-6926222
  • E-mail: info@ggdgv.nl
  • Bezoekadres: Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
  • Postadres: Postbus 251, 1400 AG Bussum