Skip to main content
Wie zijn wij

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Binnen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt samengewerkt door de zes gemeenten in de regio (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren), de brandweer in de regio, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), de politie en het Openbaar Ministerie.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt gevormd door de zes burgemeesters van de zes gemeenten uit Gooi en Vechtstreek en stuurt deze regio bestuurlijk aan. De veiligheidsregio werkt bij rampenbestrijding en crisisbeheersing samen met andere betrokken partijen onder leiding van de veiligheidsdirectie. Die bestaat uit de directeuren van de operationele diensten en een door de Hoofdofficier van Justitie aangewezen vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie.

254.970

inwoners (2019)

6

gemeenten

10

GRIP-situaties

11

brandonderzoeken

Taken

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek beoogt:

  1. burgers beter te beschermen tegen risico’s;
  2. betere hulpverlening en nazorg te bieden bij rampen en crises;
  3. brandweerzorg, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheersing te leveren onder één regionale bestuurlijke regie;
  4. versterking te bieden van bestuurlijke en operationele slagkracht.

Meer weten?

Ga naar onze publiekswebsite.

Contactgegevens

Tijdens kantoortijden zijn we bereikbaar via: