Skip to main content
Footprints van de veiligheidsregio’s

Wij werken samen aan het tegengaan van klimaatverandering, onnodige verspilling en wij hebben oog voor de footprints die wij als organisaties op onze aarde achterlaten.

CO2-uitstoot omlaag

Om klimaatverandering tegen te gaan is het belangrijk dat er over de hele wereld minder CO2 vrij komt. Hiervoor zijn afspraken en plannen gemaakt met andere landen en deze zijn vastgelegd in het Akkoord van Parijs 2015. In Nederland werken we met het Nederlandse Klimaatakkoord uit 2019. Daarin staat wat we in Nederland gaan doen om in 2030 de CO2-uitstoot met tenminste 49% te verlagen, en in 2050 met 95% (vergeleken met 1990).

Het grootste onderdeel van de plannen is de energietransitie: fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) vervangen door duurzame energiebronnen (zoals zon, wind en aardwarmte). Naast vervangen van fossiele brandstoffen is ook besparen een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Zo gaat de CO2-uitstoot omlaag.

VRFGV werkt daar ook aan mee en wil met het behalen van het CO2-bewustcertificaat op niveau 3 haar eigen CO2-uitstoot kennen en verminderen. Zo werken wij als organisatie toe naar 55% minder CO2 uitstoot in 2030 (t.o.v. het jaar 1990).

CO2-Footprint Veiligheidsregio Flevoland

Wil je weten hoe de CO2-footprint van Veiligheidsregio Flevoland er uit ziet? Klik dan op de afbeelding hiernaast…

CO2-Footprint Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Wil je weten hoe de CO2-footprint van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek er uit ziet? Klik dan op de afbeelding hiernaast…

CO2-verslag Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Wil je weten wat wij zoal doen om de footprint te verminderen? Lees dan het de CO2-verslag 2023 van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Klik op de afbeelding hiernaast om het verslag te lezen.