Skip to main content

CO2-Bewust-certificaten

In mei 2023 is door NormecNCK, een onafhankelijke certificerende instelling, vastgesteld dat Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en veiligheidsregio Flevoland voldoen aan alle eisen van de CO2-prestatieladder en we scoorden daarbij op bijna alle onderdelen het maximale aantal punten. Voor deze prestatie zijn beide veiligheidsregio’s beloond met het ‘CO2-bewust-certificaat’.

CO2- Bewust-certificaat Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

 

CO2- Bewust-certificaat Veiligheidsregio Flevoland