Skip to main content

‘Een gezamenlijke inzet om de Oekraïense vluchtelingen te helpen’


De opvang van vluchtelingen vraagt veel capaciteit van de gemeenten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Eline Winkeler was tot half mei op Urk als
coördinator opvang Oekraïense vluchtelingen betrokken bij de opvang.

‘Toen de oorlog uitbrak en de vluchtelingenstroom richting Nederland op gang kwam, moest er in korte tijd veel geregeld worden. Gemeenten moeten veel regelen: de opvanglocatie, inschrijvingen in de Basisregistratie Personen (BRP), onderwijs, leefgeld, zorg. Mijn rol is om het overzicht te bewaren en knelpunten in al deze werkzaamheden te signaleren. Daarover informeer ik in samenwerking met de collega’s ook regelmatig het college van B&W. Een groot aantal collega’s is op één of andere manier betrokken bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Een voorbeeld: we verwerken normaal gesproken in een maand tijd gemiddeld 10 BRP-inschrijvingen (eerste inschrijvingen in Nederland). De afgelopen maand hebben we naast deze 10 inschrijvingen ook ruim 150 Oekraïense vluchtelingen ingeschreven. Om dit zo snel mogelijk te kunnen doen verwerken we hierbij alleen de minimale gegevens. Als de Oekraïense vluchtelingen voor langere tijd hier moeten blijven moeten de registraties verder aangevuld worden. De tijdsinvestering die de opvang van Oekraïense vluchtelingen vraagt heeft gevolgen voor reguliere werkzaamheden en kan daarmee ook merkbaar zijn voor de burger. Gelukkig is er veel begrip, zowel in de organisatie als bij onze inwoners.’

‘Wij werken samen met vele andere organisaties, waaronder onze welzijnsorganisatie (Caritas Urk), scholen, huisartsen, maatschappelijk werk, verloskunde, GGD, de veiligheidsregio en veel vrijwilligers. Onze welzijnsorganisatie levert bijvoorbeeld de locatiemanagers. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de vluchtelingen. Daarnaast coördineert Caritas het vrijwilligerswerk. Mooi om te zien dat er gezamenlijk zo’n grote inzet wordt geleverd om de Oekraïense vluchtelingen te helpen.’