Skip to main content

‘Het faciliteren van de opvang van vluchtelingen is een brede opdracht’


Morris Jabri is projectmanager Gebiedsontwikkeling bij de gemeente Hilversum. Op dit moment organiseert hij locaties waar de vluchtelingen uit Oekraïne kunnen worden opgevangen. En alles wat daarbij komt kijken.

‘Het organiseren van locaties om de opvang van vluchtelingen in te kunnen faciliteren is een brede opdracht. Van strategisch adviseren van het bestuur en de raad tot het organiseren van de operationele kant van een opvanglocatie.  Feitelijk leer ik in korte tijd hoe je -in figuurlijke zin- een hotel organiseert. Alles wat hier bij komt kijken, maakt onderdeel uit van het pakket. Dit gaat over bedden, catering, schoonmaak, beveiliging, medische zorg en zelfs dagbesteding, alhoewel voor dit laatste (gelukkig) een aparte werkgroep bestaat. Daarnaast is ook een groep collega’s georganiseerd om zich te buigen over allerlei zaken die binnen de verantwoordelijkheid van het Sociaal Plein liggen, zoals bijvoorbeeld leefgeld.’

‘De opvang van vluchtelingen vraagt heel veel capaciteit. In de eerste weken heb ik tot wel 74 fte moeten inzetten uit het reguliere ambtenarenbestand om de eerste opvanglocatie operationeel te krijgen én te houden. Naarmate de tijd vorderde, het ‘acute’ karakter verminderde en tijd ontstond om over de organisatie na te denken, is besloten het Leger des Heils te contracteren als uitvoerende partij. Ook wordt er samengewerkt met sociale partners zoals Versa Welzijn, Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis. Zo hebben we de inzet van gemeenteambtenaren kunnen afbouwen en die capaciteit kunnen laten terugkeren naar de kerntaken van de gemeente. De aansturing van gecontracteerde partijen is inmiddels belegd bij een locatiemanager, zodat ik mijn focus meer op strategische vraagstukken kan richten. Het gaat hierbij om de zoektocht naar en mogelijkheden van nieuwe locaties die voor langere tijd inzetbaar zijn.’