Skip to main content

Uit onderzoek van GGD Flevoland, onder andere in opdracht van de gemeente Almere, blijkt dat een groep van zeventig verwarde inwoners verantwoordelijk is voor een derde van het totaal aantal meldingen van mensen met verward gedag. De gemeente wil daarom een behandelplan maken voor deze zeventig personen. Zij moeten zoveel mogelijk in hun eigen omgeving een passend aanbod krijgen van welzijn, zorg en ondersteuning.

De gemeente werkt dit plan uit met partijen zoals zorginstellingen Kwintes, Leger des Heils, GGD Flevoland, GGZ Centraal, wijkteams en politie.

Terug