Skip to main content

Na een lange aanloopperiode werd het dan toch officieel. Begin juni tekenden de Veiligheidsdirectie en de GGD de huurovereenkomst van het pand aan de Veluwezoom in Almere. Naar verwachting verhuizen begin 2024 eind de veiligheidsregio-onderdelen Veiligheidsbureau, Bevolkingszorg en GHOR naar het pand van de GGD. Dit is een belangrijke stap in de versterking van de crisisbeheersing. De verhuizing maakt het mogelijk om met elkaar effectiever samen te werken en de multidisciplinaire crisisbeheersing te versterken. Iets waar al lange tijd enorm naar wordt uitgekeken.

Maar eerst wacht nog een flinke verbouwing. ‘Daar zitten we nu middenin’, vertelt Peter Visser, adjunct-directeur en projectleider van de GGD. ‘Er wordt zowel aan de buiten- als binnenkant van het pand grootschalig verbouwd, ook omdat hier de nieuwe, grotere ambulancepost van Almere in komt. Daarnaast maken we gelijk een slag in verduurzaming’.  

De Veluwezoom
De keuze voor het pand aan de Veluwezoom 62 in Almere is niet toevallig. Peter Visser vertelt: ‘Een van de grootste aanleiding was de mogelijkheid om de ambulancepost uit te breiden. Het is een mooie locatie om als uitvalsbasis te gaan gebruiken voor de RAV. Het is biedt mogelijkheden tot groei, wat we de komende jaren verwachten in de regio. Ook op het gebied van ontsluiting is het gunstig gelegen. Het ligt dichtbij uitvalswegen en ligt centraal tussen de regio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Daarnaast hebben we gekeken naar de mogelijkheden op het gebied van de kantoorfaciliteiten. We hebben in dit pand de kans om verschillende onderdelen bij elkaar brengen’.  De begane grond is voor RAV Almere, op de eerste verdieping komen het Veiligheidsbureau, Bevolkingszorg en de GHOR en de staf van JGZ Almere. Directie en Bureau X van GGD Flevoland nemen de tweede verdieping in gebruik.  

Nieuwe ambulancestandplaats
‘Eigenlijk is de RAV Almere al heel lang te groot voor de huidige locatie’, vertelt Gijs Roest van GGD Flevoland. ‘We hebben intensief gezocht naar een alternatieve locatie en dit bleek best ingewikkeld. We zijn daarom ontzettend blij met het pand aan de Veluwezoom. Het is een plek waar voor ons  alle puzzelstukjes bij elkaar komen. De ligging is heel gunstig. Almere heeft een grote oppervlakte met een busbaan die erdoorheen loopt. We zitten direct aan deze busbaan én aan de snelweg, waardoor we een groter gebied kunnen bereiken. Zo kunnen we straks de Eemhof bedienen, waardoor de ambulance die daar staat dichter naar Zeewolde kan opschuiven. Daarnaast is het een mooie en royale standplaats voor onze tien ambulances met daarnaast mogelijkheid tot uitbreiding. En het leuke van het gebouw is dat er verschillende onderdelen van GGD en veiligheidrsegio in passen. We geloven dat dit altijd helpt in de onderlinge samenwerking’. 

Samenwerken aan crisisbeheersing
In het pand aan de Veluwezoom zijn ook verschillende gezamenlijke ruimten, zoals vergaderplekken en een kantine waar iedereen elkaar kan ontmoeten. Peter: ‘Ik verwacht dat het gaat helpen om even met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. We kijken er erg naar uit om met elkaar samen te werken en elkaar nog beter te leren kennen,’ zegt Peter. ‘Het is een mooie kans om de lijntjes korter te maken. Verbinden doe je samen en dit krijgt uiting door verschillende onderdelen van de GGD en de Veiligheidsregio bij elkaar te brengen’. 

Terug