Skip to main content

Met de inrichting van het Almeerse gezondheidscentrum Perspectief zijn er drie Covid-centra regionaal verdeeld over heel Flevoland. In Emmeloord en Lelystad waren eerder al Covid-centra voor de opvang van patiënten gerealiseerd.

“Gezamenlijk zetten we met alle betrokken partners de schouders eronder met als doel de patiënten met corona van zo goed mogelijke zorg te voorzien. Het doet me echt wat als ik zie met wat voor snelheid en passie we dit voor elkaar hebben gekregen. Ik ben blij dat Zorggroep Almere ook is aangesloten”, aldus directeur publieke gezondheid, Cees Verdam. Vanuit de Veiligheidsregio Flevoland is hij tijdens deze crisis verantwoordelijk voor de aansturing van de coördinatie en organisatie van de geneeskundige zorg. Hij is ook de voorzitter van de stuurgroep Covid-centra Flevoland. Grote complimenten aan alle deelnemende organisaties zijn dan ook echt op hun plaats.”

De drie Covid-centra vormen gezamenlijk een zorgnetwerk dat in korte tijd is opgebouwd. Er wordt gewerkt vanuit drie locaties: Dokter Jansencentrum (Emmeloord), St Jansdal (Lelystad) en Perspectief (Almere). Er vindt onderling afstemming plaatst over de zorg die wordt aangeboden, het personeel dat wordt ingezet en de verdeling van de patiënten.

Albert Hilvers, bestuurder van Zorggroep Oude en Nieuwe Land: “Maar liefst negen verschillende zorginstellingen hebben de handen in ineen geslagen om samen goede en kwalitatieve opvang te creëren voor coronapatiënten in Flevoland. Dat klinkt makkelijker dan het is. Er moet een geschikte locatie zijn, alles op facilitair en medisch gebied worden georganiseerd en in een tijd waarin je toch al te maken hebt met personeelstekorten in de zorg moet er ook nog voldoende, gekwalificeerd personeel dag en nacht beschikbaar zijn voor de units. Geen van ons heeft dit scenario kunnen voorzien, het is mooi om te zien hoe we elkaar steeds vinden in deze regio als het nodig is. Laten we hopen voor iedereen dat niet alle extra zorg nodig zal zijn, maar de Covid-centra in Flevoland staan er klaar voor als het moment daar is.”

De drie Covid-centra in Flevoland zijn gerealiseerd in nauwe samenwerking met Talma Urk, Coloriet, Woonzorg Flevoland (WZF), Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL), Zorggroep Almere, Icare, Medrie, GGD/GHOR Flevoland en St. Jansdal. De drie gemeentebesturen zijn eveneens nauw betrokken.

Indien de vraag daartoe bestaat wordt op maat voorzien in een gefaseerde uitbreiding van de Covid-centra. De patiënten die zorg ontvangen zijn:

a. te ziek om thuis of in hun zorginstelling te kunnen blijven, maar (nog) geen ziekenhuisindicatie hebben;
b. of hebben geen ziekenhuisindicatie meer, maar nog niet terug kunnen naar huis of de zorginstelling.

Terug