Skip to main content
Footprints, realisatie en voorgang

Wij werken samen aan het tegengaan van klimaatverandering, onnodige verspilling en wij hebben oog voor de footprints die wij als organisaties op onze aarde achterlaten.

Hoe wij dat doen? Wat onze footprints zijn? Wat we door het jaar heen realiseren en hoe onze CO2-verslagen er uit zien, kun je hieronder bekijken.

CO2-Footprints Veiligheidsregio Flevoland

Wil je weten hoe de CO2-footprints van Veiligheidsregio Flevoland er uit zien? Bekijk ze hieronder:
CO2-footprint – januari t/m december 2023
CO2-footprint – januari t/m juni 2023
CO2-footprint – 2022

CO2-Footprints Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Wil je weten hoe de CO2-footprints van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek er uit zien? Bekijk ze hieronder:
CO2-footprint – januari t/m december 2023
CO2-footprint – januari t/m juni 2023
CO2-footprint – 2022

Realisatie en voortgang

Wil je weten wat wij zoal doen om de footprint te verminderen? Lees dan de CO2-verslagen van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Bekijk hier onze voortgang:

CO2-Prestatieladder, Communicatie 2023 – rapportage 2023
CO2-Prestatieladder, Verslag 2023 – mei 2023

Participatie sector- en keteninitiatieven

Wij hechten veel waarde aan samenwerking met gemeenten, andere veiligheidsregio’s en bedrijven. Zo wisselen we met andere veiligheidsregio’s, bedrijven en overheden informatie uit en ontwikkelen we in samenwerking nieuwe ideeën. Met wie zijn we zoal in gesprek over duurzaamheid? Ontdek het in het participatiedocument:

Participatie VRFGV