Skip to main content

In de huidige coronacrisis is een belangrijke rol voor de veiligheidsregio’s weggelegd. Zij vertalen het landelijk beleid naar regionaal en lokaal beleid. Veel meer mensen dan voorheen komen nu met de veiligheidsregio in aanraking. Onderzoekers van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzochten daarom de rol van veiligheidsregio’s in de coronacrisis.

De onderzoekers hebben interviews gehouden met direct betrokkenen van acht veiligheidsregio’s. Zij konden nu een eerste balans opmaken en kwamen tot deze inzichten:

  • De veiligheidsregio’s hebben een belangrijke rol vervuld in het samenbrengen van partijen en daarmee in de coördinatie en regie.
  • Er is in korte tijd veel werk verzet, zowel ten behoeve van de witte keten, het regionaal beleidsteam (RBT) als ten behoeve van de (publieks)communicatie.
  • De flexibele GRIP-structuur heeft in deze casus opnieuw zijn waarde bewezen.
  • Het Veiligheidsberaad heeft een belangrijke functie vervuld door te zorgen voor afstemming tussen regio’s en met het Rijk.

Meer weten?

Download het onderzoeksrapport op de website van het IFV.

Terug