Skip to main content

Samenwerking Veiligheidsregio’s Flevoland & Gooi en Vechtstreek, GGD Flevoland en GHOR van de Regio Gooi en Vechtstreek

De start van de samenwerking tussen de partijen van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) die eind 2019 werd getekend, viel vrijwel gelijk met de start van de coronacrisis in ons land. De betrokken organisaties bij de samenwerking -Veiligheidsregio’s Flevoland & Gooi en Vechtstreek, de GGD Flevoland en de GHOR van de Regio Gooi en Vechtstreek- richtten zich volledig op de bestrijding van de crisis. Deze inspanningen en de landelijke maatregelen die het moeilijker maken elkaar te ontmoeten zorgden voor een vertraging in het samenwerkingsproces. Aan de andere kant zijn er toch mooie resultaten te melden en is een versnelling ontstaan in de crisisbeheersing.

De coronacrisis zorgde er namelijk voor dat de samenwerking op het gebied van crisisbeheersing in een stroomversnelling kwam. De twee regio’s hanteren sinds maart van dit jaar één crisisstructuur met een gezamenlijk Regionaal Operationeel Team en één operationeel leider. Ook het actiecentrum van de GHOR heeft gedurende een groot deel van de crisis als één team voor twee regio’s gewerkt.

Buiten de coronawerkzaamheden om wordt er gewerkt aan het realiseren van één Veiligheidsbureau voor beide veiligheidsregio’s, zijn de beide brandweerkorpsen hun teams en afdelingen aan het samensmelten en is er een plan in voorbereiding voor samenwerking en integratie van de beide GHOR-organisaties. De meldkamers Naarden en Lelystad zijn samengevoegd en ook op het gebied van ICT en organisatieondersteuning worden plannen in gezamenlijkheid uitgewerkt.

In deze video spreken medewerkers van de betrokken organisaties in de samenwerking over de voortgang van het samenwerkingstraject dat nu bijna een jaar loopt.

Terug