De ontwikkelingen en mogelijke gevolgen van het coronavirus in China worden nauwkeurig gemonitord door de GGD’en van de samenwerkende veiligheidsregio’s.

Voor zowel de veiligheidsregio’s Flevoland als Gooi en Vechtstreek geldt dat zij dagelijks updates ontvangen over de stand van zaken. Deze worden bijgehouden en gedeeld via de websites van GGD Flevoland en GGD Gooi en Vechtstreek.

Terug