Skip to main content

Het is 28 augustus 2025. Er staat een grote demonstratie gepland in het Lumerierepark in Almere: een groot, wijds park met een paar bomen. Er worden veel mensen verwacht tijdens de demonstratie. Hoeveel is lastig te voorspellen, maar er wordt rekening gehouden met duizenden mensen. Tegelijkertijd is er vanuit het zuidwesten extreem noodweer op komst. Er worden forse hagel- en onweerbuien voorspeld. Het moment dat dit extreme weer het midden van Nederland bereikt, is de demonstratie in volle gang…

Op het Veiligheidsinformatiecentrum van de regio’s Flevoland & Gooi en Vechtstreek wordt dit risico opgemerkt. Gelijk wordt de informatie gedeeld en geduid met andere betrokkenen, zoals de gemeente, verschillende hulpdiensten en de organisator van de demonstratie. Er wordt gekeken wat de verschillende scenario’s kunnen zijn en hoe hierop voorbereid kan worden.  

Dit is een voorbeeld van het werk van het toekomstige Veiligheidsinformatiecentrum (VIC). Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de totstandkoming hiervan. Wij spraken Mark Twisk, coördinator VIC, over de stand van zaken. Wij vroegen hem wat het VIC nu eigenlijk is, waarom het belangrijk is om deze te hebben en wanneer (en wie) hiervan gebruik kunnen maken.  

Mark Twisk in het Veiligheidsinformatiecentrum

Real time informatie
‘Binnen het VIC monitoren we 24/7 de risico’s binnen onze regio, vertelt Mark. ‘We verzamelen real time informatie dat we kunnen gebruiken bij de bestrijding van een incident. We houden continu in de gaten wat er in onze regio speelt en leeft: welke bijzondere gebeurtenissen vinden er plaats, komen er dreigingen op ons af en kunnen we hierin trends ontdekken?  

Het VIC is verdeeld in een front- en een back office, vertelt Mark. ‘De front office wordt vooral in de lauwe of warme fase van een incident gebruikt. Het heeft dan een actieve rol: we doen bijvoorbeeld een actuele risico-inventarisatie waarover we de operationele leiding adviseren. Of bij een langdurigere crisis, zoals de vluchtelingen, voorzien we in een wekelijkse briefing. Iedereen die een rol heeft binnen incidentbestrijding of crisisbeheersing kan ons daarbij raadplegen’.  

Thermometer van de regio
Mark gaat verder: ‘Binnen de VIC is de back office functie vooral de thermometer van de regio: hoe staat ons verzorgingsgebied ervoor. Aan de hand van onze risicoprofielen kijken wat de actuele risico’s kunnen zijn en prioriteren we deze. Denk daarbij aan het voorbeeld van de demonstratie zoals hierboven is beschreven. Hiervoor houden we allerlei bronnen bij. We kijken naar het weer, wat gebeurt er op social media, wat speelt er binnen de gemeenten, wat zijn de waterstanden, hoe droog is de natuur, noem maar op. Op gezette momenten maken we daarvan een rapport met duiding naar bijvoorbeeld de directie van onze veiligheidsregio’s en voor de gemeenten daarbinnen. Om een concreet voorbeeld te geven: met oud en nieuw leveren alle veiligheidsregio’s voor het eerst landelijk informatie aan in de aanloop naar Oud & Nieuw. Zo inventariseren we proactief een regionaal en landelijk beeld waarop we kunnen acteren’.  

Pionieren
In het ontwikkelen van het VIC wordt intensief opgetrokken met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). ‘De VRU heeft al zo’n tien jaar een VIC’, vertelt Mark. ‘En in aansluiting op de Meldkamer Midden-Nederland (veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht) zijn we bezig met een VIC Midden-Nederland. We zijn op dit moment bezig om een gezamenlijk dashboard te ontwikkelen en in de toekomst uit te breiden met gezamenlijke, nieuwe producten. Het is een gezamenlijk leerproces waar we in zitten en zijn daarin echt met elkaar aan het pionieren. Waar we bijvoorbeeld naar aan het kijken zijn, is of we de losse bronnen die we nu raadplegen, ook geautomatiseerd kunnen krijgen’. Ook bij de de werving van VIC-medewerkers wordt gezamenlijk opgetrokken met de Veiligheidsregio Utrecht.  

Toekomstige locatie
Het is de bedoeling dat de back office in het huidige VIC in Utrecht komt en de front office komt te zitten in bij de nieuwe Meldkamer aan de Goest in Hilversum. Mark: ‘We komen niet fysiek op de meldkamer te zitten maar wel in de buurt. Op deze manier kan er makkelijk een lijntje worden gelegd met de meldkamer en is de afstand met de Calamiteitencoördinator (CaCo) ook letterlijk klein’. Naar verwachting is de nieuwe meldkamer Midden-Nederland, en dus ook het VIC, operationeel in het tweede kwartaal van 2025.  

Terug