Skip to main content

Hein van der Loo volgde in maart waarnemend burgemeester Ank Bijleveld op als burgemeester van Almere én als voorzitter van Veiligheidsregio Flevoland. Van der Loo vertelt over zijn eerste indrukken én over zijn ontdekkingsreis in Almere en de regio.

U bent 8 maart gestart als burgemeester van Almere en voorzitter van Veiligheidsregio Flevoland. Kende u Almere en Flevoland al?
‘Almere is natuurlijk een bekende stad, maar ik kende de stad nog niet persoonlijk. Voorafgaand aan mijn sollicitatieprocedure heb ik mij verdiept in Almere. Ik heb geprobeerd gevoel te krijgen bij de stad. Dit heb ik gedaan door er veel over te lezen, er doorheen te fietsen en eens een praatje te maken met mensen die de stad goed kennen. En ook Flevoland is nieuw voor me.’

Kunt u iets vertellen over uw eerste indrukken in Almere en Flevoland?
‘Het voelt alsof ik deze maanden op ontdekkingsreis ben in Almere en Flevoland. Het is ontzettend leuk om kennis te maken met stad en regio. Ik geniet van Almere en van mijn rondje door Flevoland, waarin ik alle gemeenten bezoek. Omdat we als veiligheidsregio’s intensief met elkaar samenwerken vind ik het belangrijk om de Gooi en Vechtstreek ook te leren kennen.’

Wat valt u op in Almere en Flevoland?
‘Allereerst zie ik een prachtige stad met zijn mooie wijken en buurten. Een stad die bovendien heel divers is, maar die tegelijkertijd ook écht één stad is. Een stad met een bijzondere rol in de provincie en in de veiligheidsregio. Wat me regiobreed opvalt is de pioniersgeest. Het willen experimenteren. Letterlijk en figuurlijk willen bouwen. Ik proef een ondernemende cultuur. Verder is Flevoland een provincie met veel water en veel groen. De mensen hebben het hart op de tong. Allemaal zaken die me aanspreken. Dit alles biedt een omgeving waarin ik me thuis voel. Ik woon sinds de dag van mijn installatie in Almere en dat voelt goed.’

Kunt u iets vertellen over uw achtergrond?
‘Ik ben getrouwd met Barbara. Wij hebben vier zoons die nu één voor één aan het uitvliegen zijn. Ik heb 22 jaar in de bankwereld gewerkt bij achtereenvolgens Rabobank en ABN Amro. Hier heb ik zowel in Nederlands als daarbuiten veel verschillende dingen gedaan. Ik heb op het hoofdkantoor gewerkt aan bijvoorbeeld fusietrajecten en   digitale transformatie. Ik heb onderdelen helpen verkopen en aankopen en ik heb verschillende functies gehad die direct met klanten te maken hadden. Een mooie periode waarin ik de kans kreeg om elke drie à vier jaar een andere klus te doen.’

In 2019 werd u burgemeester in Zwijndrecht.
‘Dit was voor mij de eerste keer dat ik burgemeester mocht zijn. Vanuit de financiële sector kwam ik als zijinstromer in Zwijndrecht terecht. In deze plaats heb ik kennis mogen maken met het ambt van burgemeester. Een mooie gemeente waar ik met veel plezier heb gewerkt. De aantrekkelijkheid van Almere als stad en haar uitdagingen hebben mij ertoe gebracht om de sollicitatiebrief in te sturen.’

Waar komt uw liefde voor het ambt van burgemeester vandaan?
‘De wens van mij om burgemeester te worden speelde al langer. Mijn grootvader was burgemeester in Harmelen en later in IJsselstein.  Als kind logeerde ik wel eens bij mijn grootouders en mocht ik met mijn opa mee naar het stadhuis. De wijze waarop hij invulling gaf aan het burgemeesterschap en over het ambt sprak maakte indruk op mij. Dat is altijd in mijn gedachten blijven hangen. Al heel vroeg had ik het idee dat ik ooit burgemeester zou worden.’

U heeft ook gewerkt in de financiële wereld. Wat neemt u daarvan mee in uw werk als burgemeester?
‘Wat erg van pas komt is dat je in de financiële wereld leert grondig analyse te doen. Net als in de crisisbeheersing doe je aan beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. In het bedrijfsleven is besluitvorming echt op oplossingen en op resultaten gericht. Dat is wat ik meeneem.’

U noemde de uitdagingen van de stad Almere. Welke uitdagingen heeft de stad?
‘De uitdagingen hebben met name te maken met de groei. De totstandkoming van de stad in de jaren zestig en zeventig spreekt voor mij enorm tot de verbeelding. Wat in de Flevopolder is neergezet in brede zin is ongeëvenaard in de wereld. In de loop der jaren is Almere uitgegroeid tot een unieke en diverse stad van een flinke omvang. De uitdaging is hoe we deze groei kunnen continueren vorm geven. Want dat is toch wel een opgave die we hebben als stad. Woningen bouwen. Bedrijven aantrekken. Het is de kunst om gezond te groeien.’

Wat bedoelt in dit kader met gezond?
‘Ik bedoel hier fysieke gezondheid, sociale gezondheid en mentale gezondheid. Zaken waar we met al onze partners hard aan werken. In deze groei moeten we daarnaast oog hebben voor onze omgeving. Ik geloof namelijk erg in stad en ommeland. We hebben elkaar nodig.’

Almere is een stad die groeit. Hoe ziet u deze ontwikkeling in relatie tot de (brand)veiligheid van de stad?
‘Naarmate we groter en dichter groeien zie je de afstanden tussen locaties kleiner worden. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de verkeersintensiteit en daarmee de verkeersveiligheid. Verder moeten we kijken naar de bedrijvigheid die we als stad aantrekken. De stad floreert daarbij, maar je moet ook kijken welke risico’s dit oplevert. Groter groeien betekent ook dat er meer voorzieningen komen. Meer evenementen. Ik ben er trots op dat Almere is uitgeroepen tot beste evenementenstad van 2022. Maar dit maakt ook dat we heel bewust met de groei moeten omgaan en dat risicobeheersing en het veiligheidsprofiel van de stad in de pas moeten lopen met de groei. Dit vraag een permanente reflectie op het thema veiligheid.’

Welke belangrijke ontwikkelingen op het gebied van veiligheid ziet u in onze regio?
Op fysiek gebied zie ik onder meer de energietransitie als een belangrijke ontwikkeling. Deze is nodig om klimaatverandering te adresseren; tegelijkertijd zie ik ook de kwetsbaarheden die we organiseren met windmolens, zonneparken en mogelijk op een gegeven moment ook waterstofvoorzieningen. Een ander risico is de digitalisering van onze samenleving. Met alle voordelen is er ook de e kwetsbaarheid van digitaal leven met elkaar. Ten slotte hebben we te maken met die enorme bouwontwikkeling, om nieuwe inwoners van Almere te huisvesten en ervoor te zorgen dat ook de nieuwe generatie Almeerders binnen Almere een woning kan vinden. Een voorbeeld: hoogbouw vraagt om andere maatregelen ten aanzien van veiligheid dan laagbouw. Allemaal uitdagingen die samenhangen met de veranderingen die we als stad doormaken.’

De Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek werken intensief samen. Waar ziet u de meerwaarde van de samenwerking?
‘De schaalgrootte maakt minder kwetsbaar, komt de kwaliteit van de dienstverlening ten goede en zorgt voor minder meerkosten. We kunnen efficiënter werken door de krachten te bundelen. De bestrijding van de coronacrisis en de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne zijn voorbeelden van hoe we als gezamenlijke regio’s op een doelmatige manier gezamenlijk kunnen optrekken. Aan de andere kant ben ik een pleitbezorger van altijd zo lokaal mogelijk kunnen werken met elkaar. Samenwerken betekent wat mij betreft niet alles op één hoop en overal hetzelfde. Want op Urk is de situatie en de omgeving echt anders dan in Almere.’ 

Hoe ziet u de toekomst van de samenwerking tussen Flevoland en Gooi en Vechtstreek?
‘Laten we op dit moment vooral doorgaan met de samenwerking zoals die is ingezet. Mijn focus ligt op het doortrekken van die lijn. Van daaruit kunnen we dan weer verder kijken.’

Terug