Skip to main content

Elke eerste maandag van de maand gaan in Nederland zo’n 4.278 sirenes af. En voorlopig blijft dit zo. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin geeft hij aan dat hij het WAS (Waarschuwings- en Alarmeringssysteem) nog niet wil afschaffen. Wel houdt de minister de optie open om jaarlijks het besluit te heroverwegen.

De sirene zou in eerste instantie op 1 januari 2018 verdwijnen, omdat waarschuwingen in crisissituaties via bijvoorbeeld NL-Alert, calamiteitenzenders en sociale media veel meer effect zouden hebben. Sindsdien is de afschafdatum al tweemaal verzet. Naar aanleiding van zorgen in de Tweede Kamer besloot de minister dat het luchtalarm voorlopig blijft bestaan.

Doorontwikkeling crisiscommunicatiemiddelen

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is gevraagd om het WAS de komende jaren in de lucht te houden. Het ministerie wil samen met het IFV en de veiligheidsregio’s zorgdragen voor de verdere doorontwikkeling van de communicatiemiddelen die ingezet kunnen worden bij een crisis.

Zie ook

Terug