Skip to main content

De voorzitters van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek hebben besloten tot een nieuwe Noodverordening in hun regio. Dit naar aanleiding van de aanvullende maatregelen die het kabinet op zondag 15 maart 2020 heeft bekend gemaakt. Deze Noodverordening komt in de plaats van de Noodverordening van 13 maart 2020.

Op zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen bekend gemaakt. Daarbij is de opdracht gegeven om met ingang van 15 maart 2020 om 18.00 uur eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s en seksinrichtingen te sluiten. Voor coffeeshops is het verbod op openstelling ook van toepassing behalve voor zover uitsluitend sprake is van de verkoop, aflevering of verstrekking van softdrugs (afhaalfunctie). Uitgezonderd van deze opdracht zijn hotels, thuisbezorgde maaltijden, afhaallocaties en catering.

Dit is een aanvulling op de maatregel om alle evenementen met meer dan honderd personen afgelast te houden en te verbieden, waaronder publieke locaties, zoals musea, concertzalen en theaters. De maatregelen gelden in elk geval tot en met 6 april 2020.

Bekijk het bericht over de noodverordeningen op de website van de voor u geldende veiligheidsregio:

Terug