Skip to main content

De coronacrisis is de eerste serieuze test voor de samenwerking van de veiligheidsregio’s in Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Een gesprek met operationeel leider van de crisisaanpak in de regio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland, Joop Huizing over hoe zo’n crisisaanpak in de praktijk werkt.

“Landelijk is opgeschaald naar GRIP4,” legt de leider van het operationele crisisteam Joop Huizing uit. “Die classificatie houdt in dat verregaande bevoegdheden van lokale bestuurders worden verlegd naar de voorzitters van de veiligheidsregio’s. Bij ons zijn dat Pieter Broertjes (burgemeester Hilversum) en Franc Weerwind (burgemeester Almere).”

Joop HuizingEén ROT

Het Regionaal operationeel Team (ROT) waaraan Huizing leidinggeeft, zorgt voor dagelijkse afstemming tussen alle partijen die bij de aanpak van de crisis betrokken zijn. Gemeenten, Bevolkingszorg, GHOR, Politie, Brandweer, communicatie en met name ook de GGD-en in onze verzorgingsgebieden.” Er is één ROT; dat zouden er twee zijn geweest zonder de eind vorig jaar bezegelde intensieve samenwerking tussen de veiligheidsregio’s. Tijdens videovergaderingen wordt de aanpak tussen al die ‘kolommen’ afgestemd.

Dezelfde problematiek

Huizing: “De problematiek is in beide verzorgingsgebieden hetzelfde. Hoe gaan we om met de druk op de intensivecare-units? Hoe regelen we dat mensen blijvend terecht kunnen bij de GGD’en? Hoe zien we toe op de markten en voorkomen we andere samenscholingen? Hoe zorgen we ervoor dat we op elk moment genoeg toezichthouders beschikbaar houden? Hoeveel mensen kunnen we inzetten op dat toezicht en wanneer schakelen we door naar beboeting? We nemen heel veel beslissingen in korte tijd, soms ook met een mandaat vanuit het bestuur van de Veiligheidsregio.” Het werkt goed, constateert de gelouterde brandweerman. “In Gooi en Vechtstreek zijn veel zaken door de gemeenten naar de regionale organisatie Regio Gooi en Vechtstreek in Bussum overgedragen, bijvoorbeeld rond het sociaal domein. Dat werkt anders dan in Flevoland, waar gemeenten zelf eerst met elkaar moeten afstemmen voordat er iets in het ROT op tafel komt. Maar ook die werkwijze verloopt goed. In crisistijd gaat dat ook heel snel, het werkt allebei prima.”

Grote besluitvaardigheid en inzet

Huizing zelf schuift als strategisch adviseur een keer per week aan bij twee Regionale Beleidsteams (RBT-en). Daarin zijn de directies vertegenwoordigd van dezelfde organisaties als in het ROT, in beide gevallen aangevuld met een coördinerend gemeentesecretaris. Die heeft in het RBT zitting namens alle gemeenten in de betreffende veiligheidsregio. “De agenda’s tijdens die RBT-vergaderingen zijn identiek gelukkig. Ik ervaar grote besluitvaardigheid en inzet, daar past een compliment aan alle betrokkenen, op alle niveaus. Het is voor lokale bestuurders nu nog even wennen aan de overdracht van de beslissingsbevoegdheid naar de Veiligheidsregiodirectie – dat mag en kan nu via noodverordeningen. Dat is inherent aan een crisis. Maar de voorzitters zorgen naar mijn indruk uitstekend voor draagvlak. We zorgen binnen het ROT ook voor wekelijkse nieuwsbrieven naar de gemeenteraden – het is uiterst belangrijk dat we iedereen meenemen in wat we doen, wat we beslissen. Ook al verandert dat van dag tot dag.”

Allemaal hetzelfde doel

“Mijn inschatting is dat deze situatie nog weleens langer kan gaan duren. Binnen het ROT zijn we nu al bezig met de voorbereidingen van besluitvorming die vanuit het Rijk komt, denk aan de schoolsluitingen of samenscholingsverboden – er zijn nog tal van andere thema’s die mogelijk langer gaan spelen.” Ik ben er trots te mogen werken met een geweldig stel mensen vanuit alle disciplines, die allemaal met hetzelfde doel bezig zijn.”

Terug