Skip to main content

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), Brandweer Flevoland en Brandweer Gooi en Vechtstreek kwamen 5 maart bij elkaar in Lelystad ter voorbereiding op de naderende Omgevingswet. Zo’n tachtig medewerkers van deze drie organisaties kwamen op deze bijeenkomst af.

Het thema ‘samenwerken’ stond tijdens de bijeenkomst centraal. ‘Cruciaal voor het laten slagen van de Omgevingswet’, zegt Femke Plat, adjunct-directeur van de OFGV. ‘John van der Zwan en ik kwamen elkaar op een andere bijeenkomst tegen, raakten aan de praat en zagen kansen om onze samenwerking te intensiveren. Wij kijken in het kader van de Omgevingswet naar milieuzaken. De brandweer naar de veiligheidskant. Het is goed daar de verbinding te zoeken.’

Eén loket

John van der Zwan instemmend: ‘De Omgevingswet brengt een enorme verandering en vereenvoudiging in de wetgeving omtrent de fysieke leefomgeving. We moeten hier samen mee aan de slag gaan. Niet vanuit het organisatiebelang, maar met het oog op burgers en bedrijven. Ik nodig onze medewerkers dan ook van harte uit hierin mee te denken. Daarnaast is het belangrijk dat we vanuit één loket de advieskant versimpelen. Eén loket voor de omgevingsdienst, brandweer, politie en ook de GGD gaat hierbij aansluiten. Als overheidsdiensten moeten wij de veiligheid borgen. Dan moet je bij elk advies de vraag stellen: welke partij is er nodig bij dit advies? Dat moet je samendoen. De burger staat hierbij centraal.’

Fit

Over negen maanden, op 1 januari 2021, treedt de Omgevingswet in werking. De verschillende organisaties zijn druk bezig om ‘fit’ te worden voor de Omgevingswet. John van der Zwan: ‘Dit soort bijeenkomsten draagt hieraan bij. We weten dat de Omgevingswet eraan komt, we kennen de veranderingen, maar de uitvoering is nog een ding.’ Femke Plat vult aan: ‘We komen als milieu- en veiligheidsspecialisten meer aan de voorkant van de vraag te zitten: al bij het maken van visies, plannen en regels. Wat is er mogelijk in welk gebied en onder welke voorwaarde kan dat veilig en milieuverantwoord? Om je daarop  voor te bereiden moet je sparren, praten over knelpunten, kijken naar casussen, dingen proberen. Dat is best spannend!’

Games

De OFGV en de brandweer maken in dit traject van ‘Omgevingswetfit worden’ gebruik van een aantal games van Owet. In zes fasen worden de organisaties meegenomen in de Omgevingswet: ontdek de Omgevingswet, integraal samenwerken, vooroverleg & omgevingstafel, ondersteunen van initiatieven,  participatie bij instrumenten, samenwerken met de keten. Dit traject wordt in elke fase ondersteund met een serious game, met als doel spelenderwijs te leren over de Omgevingswet. John van der Zwan en Femke Plat gaven in de bijeenkomst op ludieke wijze het startschot voor de kennismaking met de games. Femke Plat afsluitend: ‘Een manier van leren die voor heel veel energie zorgt. En energie maakt dat mensen in deze ontwikkeling mee willen. Dat is precies wat we nodig hebben!’

Zie ook de ‘Visie Veilige Leefomgeving en Omgevingswet’  van veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

Terug