Skip to main content

Vanaf woensdag 4 december 12.00 uur worden ook brandweereenheden gealarmeerd voor het bieden van hulp bij reanimatie. Brandweer Gooi en Vechtstreek heeft een fijnmazig netwerk van kazernes en honderden opgeleide medewerkers die weten hoe te handelen bij een reanimatie. Ze kunnen snel vanuit de kazerne met een AED-apparaat ter plaatse zijn en zo de hulp aan het slachtoffer alvast opstarten in afwachting van de ambulance. Immers: elke seconde telt!

Joop Huizing, Hoofd Vrijwilligers bij Brandweer Gooi en Vechtstreek en projectleider AED: “Het was al langer een wens van beide organisaties om intensiever te gaan samenwerken op dit gebied en we sluiten zo ook mooi aan op de werkprocessen in Veiligheidsregio Flevoland waarmee we sinds woensdag 4 december een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten.
Aangezien onze brandweermensen al opgeleid zijn en in het opleidingsprogramma ook aandacht wordt besteed aan ‘levensreddende handelingen’ is er geen apart opleidingstraject nodig en kunnen we nu al meteen beginnen met deze aanvullende hulpverlening!”

Ook René Ton, Directeur Regionale Ambulancevoorziening Gooi en Vechtstreek is blij met deze samenwerking: “Als ambulancedienst hebben we nou eenmaal af en toe een langere aanrijtijd dus het is een goede zaak dat de brandweer ook zo snel mogelijk uitrukt. Als zij eerder ter plaatse zijn, kunnen zij al direct hulp bieden in afwachting van onze komst. Zodra onze ambulance gearriveerd is, neemt de verpleegkundige de reanimatie over en zorgt voor verder medische hulp.”

Al met al een goede zaak dat er samengewerkt wordt want zo krijgen de inwoners van onze regio de snelst mogelijk hulp en wordt onze regio weer een stukje veiliger!

Terug