Skip to main content

GGD Gooi en Vechtstreek is vandaag gestart met het testen van zorgmedewerkers op het coronavirus. In Flevoland wordt later deze week gestart. Het gaat om zorgpersoneel dat in direct contact staat met hun patiënten en cliënten, zoals zorgverleners van huisartsenpraktijken, ambulancedienst, verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, verloskunde, kraamzorg, jeugdzorg en GGZ.

De test wordt (bij voorkeur) aangevraagd vanuit de eigen werkgever, bijvoorbeeld door de instellingsarts, bedrijfsarts, ARBO-arts of specialist ouderengeneeskunde. Als dit niet mogelijk is, kan de aanvraag eventueel via de eigen huisarts verlopen.

Een aanvraag wordt gehonoreerd als deze aan de testcriteria voldoet. Een test is namelijk enkel noodzakelijk bij medewerkers met recent ontstane klachten passend bij COVID-19 (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, keelpijn). Het testaanbod is bedoeld voor zorgmedewerkers:

  • die niet erg ziek zijn
  • die niet thuis kunnen blijven tot 24 uur klachtenvrij
  • die hun werkzaamheden niet kunnen aanpassen
  • die zolang ze ziek zijn geen persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen gebruiken tijdens het werk.

Een ander testcriterium is dat de continuïteit van zorg in het geding moet zijn; bij een negatieve testuitslag (d.w.z. geen corona) zou de medewerker, in overleg met de arts, weer aan het werk kunnen gaan. De uitslag van de test duurt maximaal twee dagen. Zodra de uitslag bekend is, wordt de geteste zorgmedewerker daarover geïnformeerd.

Voor een volledig overzicht van de testcriteria verwijzen wij naar de LCI-richtlijn COVID-19 op de website van het RIVM.

Terug