Skip to main content

In een leegstaand deel van ziekenhuis St. Jansdal in Lelystad worden momenteel voorbereidingen getroffen voor een tijdelijke zorglocatie voor herstellende corona-patiënten. In Emmeloord staan in het voormalige Dr. Jansencentrum al 24 bedden gereed voor opname van patiënten. Dit kan per direct met nog eens 30 bedden worden opgeschaald. Mocht het beschikbaar stellen van extra bedden in Lelystad nodig zijn, dan zal dat vervolgens gefaseerd verlopen.

St. Jansdal Lelystad, Woonzorg Flevoland, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Coloriet, Icare, Talma-Urk en GGD/GHOR Flevoland hebben de handen ineen geslagen om de vleugel van het St. Jansdal hiervoor geschikt te maken, in te richten en te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen, testmateriaal en het benodigde zorgpersoneel. Mensen met een zorgachtergrond die komende tijd beschikbaar zijn, kunnen zich nog steeds melden bij CMO Flevoland die vraag en aanbod coördineert.

De tijdelijke zogeheten Covid19-units worden voorbereid voor patiënten die na corona-infectie geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben, maar nog niet zelfredzaam genoeg zijn om naar huis te kunnen. Door middel het inrichten van deze voorzieningen wordt het onder druk staande zorgstelsel ondersteund. Deze ondersteuning geldt zowel voor ziekenhuizen, die hoogstwaarschijnlijk binnenkort de opname van nieuwe patiënten misschien niet meer aan kunnen, maar ook voor verzorgings- en verpleeghuizen en thuiszorg.

Door nu te zorgen voor extra bedden kan er op korte termijn versneld uitstroom uit de ziekenhuizen plaatsvinden waardoor daar ook weer plek vrijkomt voor reguliere zorg. “Met deze samenwerking tussen Flevolandse zorgorganisaties kunnen we kwetsbare mensen de zorg bieden die zij voorlopig nog nodig hebben. Dat is iets waar we ons gezamenlijk graag hard voor maken”, aldus John Bos van Woonzorg Flevoland.

De locatie in Lelystad wordt ingericht voor 70 patiënten en is op zijn vroegst eind van deze week operationeel. GGD/GHOR Flevoland coördineert en ondersteunt deze tijdelijke zorgfaciliteiten

Terug