Skip to main content

In de afgelopen jaren is met het Strategisch Programma Drieslag invulling gegeven aan de interregionale samenwerking tussen de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht. Gezamenlijk is er toegewerkt naar de harmonisatie van Interregionale Meldkamerprocessen, een Interregionale Procedure Crisisbestrijding, een Interregionaal Opleidings- Trainings- en Oefenbeleid en een businesscase voor een gezamenlijk basisoefen- en trainingscentrum brandweer. Twee van de drie projecten binnen het programma Drieslag zijn afgerond. Hiermee is programma Drieslag per 1 april 2021 beëindigd.

Bekijk hieronder de infographic met resultaten.

Terug