Skip to main content

Veiligheidsregio's in Flevoland en Gooi en Vechtstreek gaan samen corona te lijf

De samenwerking van de veiligheidsregio’s in Flevoland en Gooi en Vechtstreek, pas eind vorig jaar bekrachtigd, wordt meteen flink getest. Eén Regionaal Operationeel Team coördineert alle activiteiten voor beide regio’s op het gebied van de gezondheid en veiligheid van de inwoners. Maar bestuurlijk is er nog sprake van twee Regionale Beleidsteams: de veiligheidsregio’s in Flevoland en Gooi en Vechtstreek zijn immers niet gefuseerd.

De beide voorzitters, Franc Weerwind (Flevoland) en Pieter Broertjes (Gooi en Vechtstreek), leggen uit wat hun samenwerkende veiligheidsregio’s doen om deze crisis te bestrijden.