Skip to main content

Het is gelukt! Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de verduurzaming van de gezamenlijke organisatie en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland hebben het ‘CO2-bewust-certificaat’ behaald!

Eerder maakten we al bekend hoe onze ‘CO2-footprint’ er uit ziet en welke maatregelen we gaan nemen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Om dat inzichtelijk te maken en te kunnen sturen, maken we daarbij gebruik van de CO-2-prestatieladder (zie onze pagina over duurzaamheid en klimaat).

In mei 2023 is door NormecNCK, een onafhankelijke certificerende instelling, vastgesteld dat de beide veiligheidsregio’s voldoen aan alle eisen van de CO2-prestatieladder en we scoorden daarbij op bijna alle onderdelen het maximale aantal punten. Voor deze prestatie zijn we beloond met het ‘CO2-bewust-certificaat’, dat regionaal brandweercommandant John van der Zwan uit handen van Bram van Wetering van NormecNCK ontving.


John van der Zwan (l) en Bram van Wetering (r)

John van der Zwan: “Dit is nog maar het begin. Vergelijk het met een opleiding. Die kun je met succes volgen, maar het echte werk komt pas daarna.

Met het behalen van de certificaten komt er beslist geen einde aan de inspanningen om de organisatie duurzamer te maken. Dat betekent onder andere dat we de brandweerkazernes op termijn allemaal gasloos willen maken, onze grote voertuigen op bio-diesel gaan laten rijden (met een besparing van 90 procent op de CO2-uitstoot), we andere voertuigen en gereedschappen elektrificeren, beter gaan letten op ons energieverbruik in de dagelijkse werkzaamheden, en alleen nog groene stroom gebruiken.

Bekijk hier de CO2-Bewust-certificaten van de beide veiligheidsregio’s!

Terug