Samenwerken
aan een toekomst-
bestendige
veiligheidsregio

Video afspelen

De veiligheidsregio’s en GGD’en in Gooi en Vechtstreek en Flevoland werken steeds intensiever samen

Op deze site leest u meer over deze samenwerking: welke organisaties daarbij betrokken zijn, wat die organisaties doen en wat de samenwerking inhoudt.

Onze nieuwsberichten

Nieuws
17 december 2019
17 december 2019

Ondertekening Samenwerkings-overeenkomst in beeld gebracht

Op woensdag 4 december is de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek gesloten. Onder het toeziend oog van ruim 50 gasten tekenden de beide voorzitters van de veiligheidsregio's, Franc Weerwind en Pieter Broertjes, Irene Korting namens…